Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

RODO jest skrótem używanym dla Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Alremex R.Krynicki sp.j. 45-837 Opole ul. Wspólna 26. KRS0000012690, NIP 7540007475, adres e-mail biuro@alremex.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy, zlecenia lub zamówienia i świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług lub sprzedaży lub najmu –podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
b) realizacja obowiązku przewidzianego prawem, w szczególności sporządzenia i przechowywania dokumentacji, wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych, w tym również dla celów archiwizacyjnych, rozliczenia danin publicznoprawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę np ochrony praw Spółki, potwierdzenia wykonania zobowiązań przez Spółkę, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, procesów sądowych, wykonywanie kontaktu z pracownikami danego podmiotu, z którym zawarto umowę/zlecenie/zamówienie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
d) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnych zgód – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
e) realizacji zgłoszeń/wniosków dokonywanych przed rozpoczęciem obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji oraz realizacji lub analizy zgłoszeń w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji -podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a lub b lub f RODO,

3. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 2.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
a) podmiot podwykonawczym, realizującym prace lub usługi,
b) Inwestorzy, którzy zlecili wykonanie prac Spółce,
c) Inwestor, którym Spółka składa ofertę/y (np. w ramach postępowań przetargowych), banki, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie
d) organy państwowe i podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, dla których dane są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, lecz nie dłużej niż przez okres zabezpieczenia do postępowań prawnych lub do czasu uzyskania potwierdzenia o przedawnieniu roszczeń Państwa lub Spółki.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Jeżeli przetwarzanie odbywa na podstawie zgody to również przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed dokonaniem jej cofnięcia.
Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą prawnym).
Spółka w celu realizacji Pani/Pana prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niektóre dane mogą być oznaczone jako niezbędne do świadczenia usług lub sprzedaży lub najmu lub wykonania wnioskowanych czynności i wówczas ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usług, dokonanie sprzedaży lub najmu lub wykonanie wnioskowanych czynności.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Na podstawie art. 21 ust. 4 RODO informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć do Administratora, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 1.

ALREMEX to producent okien PCV Opole, firma z oknami PCV Opole
 • Okna PCV Opole
 • Okna plastikowe Opole
 • Drzwi ppoż, dymoszczelne, automatyczne
 • Drzwi Opole
 • Fasady Opole
 • Ogrody zimowe Opole
 • Ścianki działowe, ppoż
 • Werandy Opole
 • Wiatrołapy Opole
 • Żaluzje okienne Opole
 • Witryny Opole
 • Świetliki Opole
 • Pasma świetlikowe
 • Dachy Opole
 • Zadaszenia Opole
 • Boksy kasowe Opole
 • Balustrady Opole
 • Zabudowy balkonów Opole
 • Moskitiery Opole
ALREMEX produkuje i sprzedaje systemy aluminium PCV Opole